Rekisteriseloste

Päivitys 28.11.2022

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjänä toimii Fysis Päivi Ukkonen. Yhteyshenkilö on Päivi Ukkonen.
Postiosoite Pohjoistie 18, 45740 Kuusankoski
Käyntiosoite Kyminasemantie 3, 45610 Koria
Y-tunnus 1221241-4
Puhelinnumero 040 5474721
Sähköposti paivi.ukkonen@pp1.inet.fi


Fysis Päivi Ukkonen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksista. Toiminnassa noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn.

 

Miksi tietoja kerätään?

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen ja asiakkaan hoitoon liittyvään toimintaan. Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Julkisissa terveyspalveluissa henkilötietojen käsittely perustuu palveluiden järjestämisestä vastaavan julkisen tahon ja Fysis Päivi Ukkosen väliseen sopimukseen.

Tietojen säilyttäminen, luovuttaminen ja siirtäminen

Asiakastietoja, joiden osalta Fysis Päivi Ukkonen toimii rekisterinpitäjänä, säilytetään Valviran hyväksymässä sähköisessä potilastietojärjestelmässä määräysten mukaisesti. Asiakastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joita käsitellään luottamuksellisesti. Asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan suostumuksellasi tai lainsäädännön perusteella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Pohjoistie 18, 45740 Kuusankoski
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa osoitteessa Kyminasemantie 3, 45610 Koria. Omien tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä on rikkonut tietosuojasääntelyä tai antanut virheellisen päätöksen, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisena toimivaan Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Valitusohjeet löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Fysis Päivi Ukkonen puh. 040 547 4721 | Palvelukuvaus | © 2022 Fysis Päivi Ukkonen