Tukea toimintakykyyn ja iloa liikkumiseen

Fysioterapeutti Päivi Ukkonen on lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistunut kuntoutuksen kokenut ammattilainen. Fysiksen palvelut kuuluvat KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntoutuspalvelujen piiriin.

Tutustu Fysis Päivi Ukkosen palveluihin ja kysy lisää!

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia
Motorisen kehityksen tukeminen ja seuranta
Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) fysioterapia
Lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Allasterapia
Etäkuntoutus

Hinnasto 2023 alkaen

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

Lapsi voi tarvita tukea ja ohjausta toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen tai edistämiseen koko lapsuusiän itsenäistymiseensä asti. Kuntoutuksen tarpeen taustalla on usein motorisen kehityksen viivästymä, liikuntavamma tai kehitysvamma.

Fysioterapian avulla tuetaan lasta ja myös hänen lähipiiriään osallistumaan aktiivisesti omannäköiseen elämään kotona, päiväkodissa, koulussa, luonnossa ja harrastuksissa. Fysiksessä Päivi Ukkonen auttaa myös apuvälineiden tarpeen arvioinnissa ja niiden käytössä.

Fysioterapia perustuu usein KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätökseen, terveydenhuollon maksusitoumukseen tai lääkärin lähetteeseen.

Motorisen kehityksen tukeminen ja seuranta

Fysioterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteen lisäksi myös omatoimisesti, mikäli lapsen kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät.

Fysiksessä tehdään lapsen ikäkauden liikkumista tukevia ja mahdollistavia harjoitteita. Lapselle harjoitteet suunnitellaan usein leikinomaisiksi ja innostaviksi. Nuorelle harjoitteet laaditaan hänelle motivoivien teemojen ja välineiden avulla. Ilo on tärkeä työväline!

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) fysioterapia

Kasvavalla lapsella ja nuorella voi olla erilaisia kehon kiputiloja sekä toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia liittyen kasvuun, kehon rakenteellisiin ominaisuuksiin tai muutoksiin sekä rasitukseen. Aktiivisella lapsella ja nuorella voi kasvuiässä esiintyä myös rasitusvammoja ja kipuja liikkuessa, arkitoimissa tai harrastuksissa. Kipuja voi esiintyä myös levon aikana.

Fysioterapian avulla voidaan hoitaa kiputiloja monin menetelmin, tukea liikkumista ja toimintakykyä harjoitusten ja apuvälineiden avulla.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia perustuu tietoon, jonka mukaan keho reagoi tunteisiin fysiologisilla muutoksilla. Psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada apua tunteiden säätelyyn, kiputiloihin, fyysiseen tai henkiseen jännitykseen, uniongelmiin, pelkotiloihin, stressiin, ahdistusoireisiin tai syömishäiriöihin sekä traumaperäisiin oireisiin, kehon hahmottamisen tai liikkumisen vaikeuksiin tai hengitykseen liittyviin oireisiin.

Fysiksessä Päivi Ukkosen lähestyminen on arvostavaa, kuuntelevaa ja myönteistä. Fysioterapia laaditaan yhteistyössä voimavarojen ja jaksamisen mukaan. Menetelminä voivat olla erilaiset hengitykseen, rentoutumiseen, kehon hahmottamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja kivun lieventymiseen vaikuttavat harjoitukset, joiden tavoitteena on auttaa löytämään sinulle sopivia keinoja elämän eri tilanteissa.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Nepsy- valmentajana Päivi Ukkonen työskentelee asiakkaiden kanssa, joiden arjen toiminnan sujumiseen vaikuttavat erilaiset neuropsykologiset haasteet kuten ADHD (ADD), autismikirjo, kehityksellinen kielihäiriö (SLI), oppimisvaikeudet tai kehitysvamma. Kuntoutusmenetelmiä voi käyttää apuna myös aggressiivisen käytöksen (käytöshäiriöiden), pelkotilojen ja ahdistuksen kuntoutuksena.

Ratkaisukeskeinen nepsy -valmentaja ohjaa asiakasta löytämään oman elämänhallinnan taitoja ja keinoja arjen eri tilanteisiin ja tukee voimavarojen löytämisessä.

Allasterapia

Allasterapia on usein kaikille mieluista! Vedessä voidaan tehdä liikkeitä, jotka eivät ole mahdollisia kuivalla maalla, jolloin allasterapiassa asiakas kokee iloa ja onnistumista. Vesi keventää, vähentää jäykkyyttä ja rentouttaa. Vesi lievittää myös kipua. Vesi on kuntoutujan ystävä!

Allasterapia soveltuu kaikille, uimataidosta riippumatta. Allasterapiassa voidaan vahvistaa lihasheikkoutta, lisätä liikkuvuutta, vahvistaa hengitystä ja kehittää kehon hallintaa, tasapainoa ja kehittää koordinaatiota.

Yksilöllinen soveltava uimaopetus voi olla osa allasterapiaa.

Etäkuntoutus

Fysiksessä on mahdollista järjestää kuntoutusta myös etänä. Etäkuntoutuksella tarkoitetaan fysioterapeutin ohjaamaa kuntoutusta, joka toteutetaan käyttäen apuna kuvapuhelua.

Etäkuntoutus tapahtuu salatun yhteyden välityksellä niin, että fysioterapeutti antaa ohjeet ja harjoitteet, joita lapsi tai nuori tekee itsenäisesti tai lähipiirin kuten vanhempien tai valmentajan ohjaamana. Fysioterapeutti seuraa ja arvioi onnistumista sekä antaa palautetta. Etäkuntoutuskertaan voi kuulua myös kotiharjoituksia.

Etäkuntoutuksen toteuttaminen vaatii jonkin verran osaamista ja sopivaa tietotekniikkaa. Kysy lisää etäkuntoutuksen järjestämisestä!

Hinnasto 2023 alkaen

Fysioterapia toimitilalla Korialla
45 min 73 €
60 min 88 €

Allasterapia sovitussa altaassa
45 min 130 €
60 min 160 €

Fysis Päivi Ukkonen puh. 040 547 4721 | Palvelukuvaus | © 2022 Fysis Päivi Ukkonen